УПСЗН Краматорська: як отримати соцдопомогу непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради інформує про порядок призначення державної соціальної тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Відповідно до пункту 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” Кабінет Міністрів України постановою №1098 27.12.2017 року затвердив Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, який набув чинності з 01.01.2018 року.

На теперішній час управління праці та соціального захисту населення згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають прав на пенсію, та особам з інвалідністю» призначає державну соціальну допомогу особам, які досягли віку 63 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 31 грудня 1958 року;

та яким відмовлено у призначенні пенсії за віком чи по інвалідності у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу.

Управління пенсійного фонду України згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» призначає пенсії за віком після досягнення пенсійного віку та за наявності стажу не менше 25 років в 2018 році.

До досягнення віку 60 років право на пенсію за віком мають жінки 1961 р.н. і старше після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Таким чином, з набуттям чинності з 01.01.2018 року постанови КМУ від 27.12.2017 №1098, особам яким відмовлено у призначенні пенсії та які досягли вказаного віку тепер мають підстави звернутись до управління праці та соціального захисту населення за призначенням тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Затверджений Порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті (далі - тимчасова допомога), за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу, та її виплати.

Призначення тимчасової допомоги такій особі проводиться з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.

Обчислення страхового стажу Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану особи та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Під час досягнення пенсійного віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, особа звертається до управління Пенсійного фонду України із заявою про видачу довідки про наявний страховий стаж.

Довідка про наявний страховий стаж за за затвердженою формою видається управлінням Пенсійного фонду України за заявою особи. Для отримання довідки до заяви додаються копія трудової книжки та у разі потреби документи, що підтверджують трудовий стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637.

Управління Пенсійного фонду України надсилають (або надають під особистий підпис у журналі реєстрації видачі довідок) в день звернення, але не пізніше ніж через п’ять робочих днів заявнику довідку про наявний страховий стаж у двох примірниках.

Документи, які заявник надавав до управління Пенсійного фонду України для отримання Довідка про наявний страховий стаж (копія трудової книжки, документи, що підтверджують трудовий стаж), зберігаються в особовій справі до досягнення особою віку, з якого вона набуває права на пенсійну виплату.

Для призначення тимчасової допомоги особа подає органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання такі документи:

-​ заяву;

-​ документ, що посвідчує особу;

-​ інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);

-​ документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

-​ довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;

- декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

- копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку.

Якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося пізніше ніж через три місяці після досягнення віку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, тимчасова допомога призначається з дня звернення за нею.

Днем звернення за призначенням тимчасової допомоги вважається день реєстрації органом соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

Одиноким особам, які не мають інших джерел існування (не отримують доходів, передбачених Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату і Держкомсім’ямолоді від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370, крім доходів від особистого селянського господарства), тимчасова допомога призначається з урахуванням їх майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується таким особам до досягнення віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на розмір або порядок отримання тимчасової допомоги, особа зобов’язана не пізніше ніж через десять днів повідомити про це органу соціального захисту населення, який призначив таку тимчасову допомогу.

Рішення про призначення тимчасової допомоги або про відмову у призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом десяти календарних днів з дня звернення за призначенням такої допомоги.

Оскільки право на призначення тимчасової допомоги визначається з урахуванням складу сім’ї заявника, доходів та майнового стану членів сім’ї, то відповідно критерії майнового характеру впливають на це право.

Чинним Порядком передбачені випадки, коли тимчасова допомога не призначається, а саме:

-​ середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 01.01.2018 року прожитковий мінімум осіб, які втратили працездатність – 1373,00грн.);

-​ особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” або “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

-​ особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

-​ особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

-​ за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);

-​ у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).

Питання надання тимчасової допомоги у више перелічених випадках може бути позитивно розглянуто за рішенням міської комісії, як виняток, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.

Рішення про призначення тимчасової допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Рішення органу соціального захисту населення про призначення тимчасової допомоги чи про відмову в її наданні може бути оскаржене до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Як розраховується розмір тимчасової допомоги?

Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (на 01.01.2018 – 1373,00грн.), і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, органи соціального захисту населення проводять перерахунок раніше призначеної тимчасової допомоги з місяця встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, без звернення особи, якій призначено тимчасову допомогу.

Середньомісячний сукупний дохід, визначений особі для призначення тимчасової допомоги, обчислюється згідно з пунктами 3-9 Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.

При визначені розміру тимчасової допомоги до складу сім’ї включаються:

-​ чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені, віком до 18 років, які перебувають на їх утриманні;

-​ діти - студенти закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та закладів професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом із батьками чи перебувають на навчанні в іншому населеному пункті);

-​ особи, які спільно проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

До складу сім’ї не включаються:

-​ батьки, дід, баба, брати, сестри;

-​ батьки, позбавлені батьківських прав;

-​ опікуни, піклувальники та члени їх сімей;

-​ діти, які перебувають на повному державному утриманні;

-​ діти, які перебувають під опікою чи піклуванням.

Таким чином, непрацюючий особі , яка досягла необхідного віку для призначення пенсії та має страховий стаж 15 років (необхідний для призначення пенсії 25 років) необхідно звернутись до управління Пенсійного фонду за отриманням довідки про наявний страховий стаж за затвердженою формою і тільки після цього звертатись до управління праці та соціального захисту населення за призначенням тимчасової допомоги, розмір якої буде визначений з урахуванням доходів членів сім’ї цієї особи та майнового стану сім’ї.

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців та тільки самотнім, які не мають інших джерел існування, тимчасова допомога призначається з урахуванням їх майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується таким особам до досягнення віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.

З питання призначення тимчасової допомоги заявникам необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, «єдина приймальня» відділу соціальних допомог і компенсацій, телефон для консультацій: 095 59 79103 (гаряча лінія управління), 420148, 420109. Прийом здійснюється щоденно за талонною системою за попереднім записом чи за живою чергою.

Краматорськ УПСЗН виплати пенсія соцдопомога
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
152 просмотра в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Сегодня, 23 сентября, во второй день празднования 150-летия Краматорска, территория от сквера Шевченко до площади Мира превратилась в большую игровую площадку. Здесь детей приглашали принять участие в соревнованиях в интересной игре Бейблейд. Путем выбывания игроков из игры, определялись победители, которых награждали сладкими призами. Отметим, что BeyBlade (бейблейд) - это настольная игра по мотивам анимационного сериала. BeyBlade - небольшой сборный вращ...
Общество
В Краматорске соревнования по мотокроссу проходят с 1968 года. Они стали традиционными, и из года в год становятся ярче, за счет повышения уровня мастерства спортсменов и улучшения условий проведения соревнований. Сегодня, 23 сентября, в Кутовой балке в юбилейный – 50 раз, состоялся мотокросс, просвещенный 150-летию Краматорска. Сотни краматорчан и фанатов этого вида спорта из соседних городов собрались, чтобы насладиться выступлениями участников мотокросс...
Общество
За минувшие сутки сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.  Из 28 обстрелов 5 раз враг применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.  Сепаратисты обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, С...
Общество
Сегодня, 22 сентября, наступила кульминация празднования 150-летия Краматорска. В долгожданный день горожане впервые увидели обновленную площадь Мира, где их порадовали краеведческая фотовыставка, художественная галерея, студенческое поздравление, а также яркий праздничный концерт. Начиная со второй половины дня, стартовал черед мероприятий, начавшийся с квеста по ПДД, организованного батальоном УПП Краматорска и Славянска. Тем временем, на площади Мира пр...
Общество
Сегодня, 22 сентября, в первом отделении Укрпочты состоялось специальное гашение почтового конверта, выпущенного специально к юбилею города. Участие в историческом событии приняли представители городских властей и Укрпочты. С этого дня краматорчане могут приобрести почтовый конверт и поставить оттиск календарного штемпеля. Конверт можно оставить себе в качестве сувенира или отправить письмо родным и друзьям. Отметим, что почтовые знаки, погашенные эксклюзи...
Общество
Сегодня в Парке им. Пушкина прошла фотовыставка конкурса «Мой мир», организованного БФ «Каритас Краматорск».   Посетители выставки получили возможность не только  отметить фотографии, которые больше всего им понравились (не более 3 шт.), но и развлечь своих уных чад, ведь на выставки работали локации с мастер-классами от Центра внешкольной работы и «Пласта».  На локации ДонНАБА детвору радовали взрослые, умеющие выполнить любую прихоть малышей, касающуюся...
Новости компаний
Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул на своей странице в Facebook написал : «Дорогие краматорчане! Поздравляю вас с Днем города. В Краматорске живут искренние и трудолюбивые люди с открытой душой. Объединившись, мы восстановим мир, вернем уважение к людям труда и нормальную жизнь. Желаю вам и вашим семьям добра и благополучия! С праздником!».
ВАЖНО
По информации городского совета, сегодня, 22 сентября, в связи с проведением  праздничных мероприятий, посвященных 150-летию города и Дня машиностроителей, будет изменено движение некоторых маршрутов пассажирского автотранспорта, - сообщает пресс-служба батальона УПП Краматорска и Славянска.  Изменения маршрута движения в  прямом и обратном направлениях коснулось следующих автобусов: - №1, №30, №31 ... ..- ул. О.Тихого - ул. Парковая - ул. В.Стуса - .... д...
Общество
2 билета на концерт заслуженного академического украинского народного Хора им. Г. Веревки, которые разыграла редакция сайта 6264, достаются участнику №70: 70. 050ххх5748. Сайт 6264 поздравляет победителя и желает приятно провести время! За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:+38 (066) 52 58 218 либо +38 (098) 66-22-684. Победитель сможет забрать свой приз (при наличии указанного в комментарии номера телефона), предварительно связавшись с ред...