У кожній країні центральний банк відповідає за курс національної валюти, яка має всі засоби для проведення грошово-кредитної політики країни. Завдання центрального банку – регулювати правильний курс валют Суми сьогодні, який буде вигідним для всіх та підтримуватиме економічний розвиток.

Наприклад: зниження курсу євро щодо долара США добре для європейських експортерів. Вони продають свою продукцію за долари, а сировину та робочу силу купують за євро. Зміцнення євро (або послаблення долара США) є сприятливим для імпортерів. Простіше кажучи, центральні банки намагаються утримувати рівновагу будь-яким способом, але це не завжди вдається.

Інструменти центрального банку:

1. Надмірна ліквідність та втручання на ринку Форекс.

Вся сума грошей у країні називається грошовою масою. Ціна товару опосередковано залежить від пропозиції грошей. Якщо центральний банк випускає неконтрольовані гроші (випускає більше національної валюти), але обсяг виробництва залишається незмінним, ціна продуктів зростає. Оскільки долар США або іншу національну валюту також можна назвати продуктом, курс національної валюти також відповідно падає.

Зниження курсу національної валюти називається інфляцією. З економічної точки зору помірна інфляція сприяє зростанню виробництва. У США та Європі цільовий рівень інфляції становить близько 2%. Тому в країнах з високою інфляцією або гіперінфляцією грошова маса вилучається з метою стабілізації обмінного курсу. У країнах, де спостерігається дефляція, запроваджуються негативні ставки за депозитами. Примітно, що хоча деякі країни намагаються боротися з гіперінфляцією, інші страждають від сильного курсу національної валюти.

Висновок: Надмірна ліквідність та валютні інтервенції послаблюють національні валюти порівняно з іншими валютами.

2. Ставка дисконтування.

Це показник вартості грошей у країні. Це відсоткова ставка, яку центральний банк нараховує комерційним банкам та іншим фінансовим установам за позики, які потім надсилаються реальному сектору для позик. Низька процентна ставка (дешева вартість позики) стимулює економічне зростання. Отже, зростання ВВП та зростання споживання позитивно впливають на курс внутрішньої валюти. З іншого боку, нижчі процентні ставки означають, що вартість національної валюти падає, спонукаючи інвесторів шукати більш вигідні активи. У США ставка дисконтування найбільше впливає на долар США, чим вища процентна ставка, тим вища ціна в доларах США.